Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ

Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Καρτάλης

Τίτλος: Διεθνείς Σχέσεις, ενέργεια-κοιτάσματα και Εξωτερική Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. ΑΟΖ και διεθνές δίκαιο

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Νικόλαος Καρτάλης, Ιωάννης Βελέντζας, Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης

Περίληψη: Η παρούσα διατριβή προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της βιομηχανίας φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, διερευνώντας τις δυνατότητές της να γίνει σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την παγκόσμια αγορά. Ο ερευνητής εξετάζει τους γεωπολιτικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιομηχανία και προσφέρει πληροφορίες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η ανάπτυξή της. Η διατριβή ξεκινά με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την εξερεύνηση και παραγωγή φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, εστιάζοντας στα πιθανά αποθέματα φυσικού αερίου και τη στρατηγική σημασία της περιοχής. Εξετάζονται οι διάφορες οδοί μεταφοράς που είναι διαθέσιμες για την εξαγωγή φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών αγωγών και των μεταφορέων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), και τα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη του καθενός. Στη συνέχεια, ο ερευνητής εμβαθύνει στον ρόλο των βασικών χωρών στη βιομηχανία φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αναλύει τους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της βιομηχανίας σε αυτές τις χώρες και υπογραμμίζουν τη σημασία σταθερών πολιτικών και οικονομικών περιβαλλόντων, διαφανών κανονισμών και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Η διατριβή διερευνά επίσης τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιομηχανία φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας την ανάγκη εξισορρόπησης της οικονομικής ανάπτυξης με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα εξετάζοντας τις πιθανές επιπτώσεις της εξερεύνησης και παραγωγής φυσικού αερίου στο περιβάλλον και προσφέρουν συστάσεις για πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Συνολικά, η διατριβή παρέχει μια ολοκληρωμένη και επιστημονική ανάλυση της βιομηχανίας φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζει τις δυνατότητές της να επηρεάσει την περιοχή και την παγκόσμια αγορά. Τονίζεται η ανάγκη για μια στρατηγική, συνεργατική προσέγγιση για την ανάπτυξη του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων, επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογία και ιεράρχηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.