Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΣΙΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μπρώνη Γεωργία

Τίτλος: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μπρώνη Γεωργία, Νικόλαος Καρτάλης, Γρηγόρης Γιανναράκης

Περίληψη: Η κοινωνική ευθύνη και η επιχειρηματική ηθική είναι δύο από τις σημαντικότερες έννοιες, οι οποίες συνδέονται με την βιωσιμότητα και την εξέλιξη μιας επιχείρησης, αφού χάρη σε αυτές η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει την πρόοδο σε κάθε τομέα αλλά και το συσχετισμό των δραστηριοτήτων της με την κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια, που θα απορρέει από τις κοινωνικές της δράσης. Πρέπει άλλωστε να είναι άρρηκτα δεμένη η δράση μιας επιχείρησης με την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται προσφέροντας τα μέγιστα τόσο στους πολίτες όσο και στη χώρα δραστηριοποίησής της, ανταποκρινόμενη σε περιόδους κρίσεων αλλά και σε προβλήματα της σύγχρονης, ψηφιακής εποχής. Η έρευνα επικεντρώνεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας επιδιώκοντας να μελετήσει τον αντίκτυπο των δύο αυτών θετικών εννοιών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της επιχειρηματικής ηθικής σε μία ταλανισμένη οικονομικά περιφέρεια, θέλοντας να εντοπίσει την αναγνώριση της αξίας των εταιρικών κοινωνικών δράσεων και να μελετήσει το κατά πόσο αυτές μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στην εγχώρια αλλά και διεθνή επιχειρηματική σκηνή.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.