Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Καρτάλης

Τίτλος: Mοντέλα της Επιστήμης Δεδομένων και ευρεσιτεχνίες σε επιχειρηματική Νοημοσύνη, Σύστημα Kβαντοποιημένων Συναλλαγών, Γεωργία και Αγροτουρισμό για  Ελεγκτική, Ασφάλεια, Ασφάλιση και Mεθοδεμπορία.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Νικόλαος Καρτάλης, Ευάγγελος Σίσκος,  Μπρώνη Γεωργία

Περίληψη: Η έρευνα ξεκίνησε επιθετικά ως “Λυδία (φιλοσοφική) Λίθος” για να καινοτομήσει και να προετοιμάσει τον επιχειρηματικό κόσμο για το επερχόμενο Κβαντικό Οικονομικό Σύστημα (QFS). Πέντε ευρεσιτεχνίες ενσωματώνουν την απαραίτητη υψηλή παραγωγικότητα, με καταγραφή πληθους δεδομένων. Τρεις ευρεσιτεχνίες καλύπτουν την παραγωγή αγροτουρισμό και αλιεία, ενώ οι άλλες δύο τις νέες νομισματικές. Οι ευρεσιτεχνίες έχουν όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές, χημικές και λογισμικού λεπτομέρειες και τις ενέκρινε η αρμόδια αρχή. Ωστόσο, αντιμετωπίζονται περισσότερο ως νομικά, κερδοφόρα αντικείμενα συμβατά με Οικονομικές μελέτες παρά ως μηχανικά επιτεύγματα. Οι ευρεσιτεχνίες ετσι απλά κεφαλαιοποιούν  την έρευνα για το νέο νομισματικό σύστημα. Στο τρέχον στάδιο ορισμού, δημιουργήθηκε μια τεράστια βάση δεδομένων Παγκόσμιων Δεικτών Καινοτομίας για να φιλοξενήσει δομημένα  όλους  υπολογισμούς.

Συσχετίζοντας τις διάφορες μελέτες κάτω από τη σκέπη του QFS και δημιουργώντας τον νέο νομισματικό κόσμο, επιτεύχθηκαν πέντε νέες προτάσεις. Όλα τα αποτελέσματα  της  έρευνας ενεργοποιούν την μεταβατική περίοδο προς ένα νέο χρηματοοικονομικό σύστημα

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.