Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόοδος Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πρόοδος Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Πρόοδος Τετάρτη 17/04/2024 Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
ύλη όλα τα κεφάλαια που είναι στο eclass εκτός της μόχλευσης
μεγάλο αμφιθέατρο
ώρα 3-4μμ
εκ του διδάσκοντα
ΚΓ

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.