Αρχική » Αρθρα του/της mkiki

Αρχείο συντάκτη mkiki

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πρόοδος τετάρτη 29/05/2024 Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Πρόοδος Τετάρτη 29/05/2024 Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
ύλη όλα τα κεφάλαια που είναι στο eclass
Μεγάλο Αμφιθέατρο
ώρα 3:00-4:00μμ
ΚΓ

Πρόοδος Τετάρτη 29/05/2024 Διεθνής επιχειρησιακή συμπεριφορά και κοινωνική ψυχολογία

ύλη όλα τα κεφάλαια που είναι στο eclass
μεγάλο αμφιθέατρο
ώρα 4:00-5:00μμ
ΚΓ

Νέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΔΟΞΟΥ ΕΑΡΙΝΟ 2023-2024

Αλλαγή στο πρόγραμμα διανομής συγγραμμάτων από 22/05/2024 από την Αίθουσα 2300 (πρώην 208)
Τέρμα Διαδρόμου απέναντι από το κυλικείο
Εργαστήριο Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων – Οικονομικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ιδιωτικών και Δημοσίων Επιχειρήσεων
Διευθυντής Νικόλαος Καρτάλης

ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00-12:00
ΤΡΙΤΗ 9:00-14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-14:00
ΠΕΜΠΤΗ 9:00-12:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00-14:00

Στις Αργίες Ιδρύματος και σε ημέρες με αναστολή μαθημάτων ΚΛΕΙΣΤΑ

Ανακοίνωση προς τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Αγαπητοί φοιτητές, δείτε τα έντυπα που αφορούν την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
όσοι/όσες εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις, ενδιαφέρονται για διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Κοίλα Κοζάνης καθώς και στην πόλη της Κοζάνης, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: https://forms.uowm.gr (Αιτήσεις Φοιτητών)

από την Πέμπτη 16 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 05 Αυγούστου 2024

Απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf,) στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την αίτηση και η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Σχετικά έντυπα:
Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για την υποβολή αιτήσεων διαμο…-2025
Υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος 2023

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Αγαπητοί φοιτητές δείτε τα έντυπα που αφορούν την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Όσοι/όσες εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια ΖΕΠ, Κοίλων, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: https://forms.uowm.gr (Αιτήσεις Φοιτητών).

από την Πέμπτη 16 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 05 Αυγούστου 2024

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού και οι φοιτητές υποβάλλουν την αίτηση για δωρεάν σίτιση ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο φοιτούν (το οποίο και επιλέγουν). Δικαίωμα υποβολής παρέχεται σε όλους τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές/τριες που δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών. Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Σχετικά έντυπα:
Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης 2024-2025
ΦΕΚ 1965 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση 2024-2025
Υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος 2023

ΑΛΛΑΓΗ πρόοδος Επικοινωνία και προπαγάνδα

Η 2η πρόοδος στο μάθημα Επικοινωνία και προπαγάνδα, του 2ου εξαμήνου, μεταφέρεται και θα πραγματοποιηθεί στις 29/5 στην αίθουσα του μαθήματος 3204 σε δύο τμήματα Α-Μ 12:15 και Ν-Ω 13:15

λόγω των φοιτητικών εκλογών στις 22/5.

εκ της διδάσκουσας

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.