Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόοδος Διεθνής επιχειρησιακή συμπεριφορά και κοινωνική ψυχολογία

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πρόοδος Διεθνής επιχειρησιακή συμπεριφορά και κοινωνική ψυχολογία

Πρόοδος Τετάρτη 17/04/2024 Διεθνής επιχειρησιακή συμπεριφορά και κοινωνική ψυχολογία
ύλη τα κεφάλαια 1 – 14 που είναι στο eclass
μεγάλο αμφιθέατρο
ώρα 4-5μμ
εκ του διδάσκοντα
ΚΓ

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.