Αρχική » Ανακοινώσεις » Διαβίβαση ενημερωτικού δελτίου στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Διαβίβαση ενημερωτικού δελτίου στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας

Στο πλαίσιο των μορφωτικών-πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας και της
συνακόλουθης επιστημονικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας, διαβιβάζεται το
ενημερωτικό δελτίο μηνός Μαρτίου 2024 υπό τον τίτλο «δialogos», το οποίο απεστάλη
από το αρμόδιο Τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, προκειμένου να
γνωστοποιηθεί άμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Στο εν θέματι ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με
τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ελληνογαλλικής επιστημονικής και ακαδημαϊκής
συνεργασίας ήτοι κονδύλια κινητικότητας, προγράμματα υποτροφιών του γαλλικού
κράτους και κοινά προγράμματα υποτροφιών με το Ι.Κ.Υ., καθώς και επιπλέον
πληροφορίες για προγράμματα και εκδηλώσεις που αφορούν στην ακαδημαϊκή και
ερευνητική κοινότητα
Κατεβάστε το σχετικό έντυπο:
6μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο_ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα