Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόοδος στο μάθημα “Επικοινωνία και προπαγάνδα”

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πρόοδος στο μάθημα “Επικοινωνία και προπαγάνδα”

Η πρόοδος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/4 στην αίθουσα του μαθήματος σε δύο τμήματα
1ο τμήμα επώνυμο Α-Μ 12:15
2ο τμήμα επώνυμο Ν-Ω 1:15
Ύλη από το βιβλίο ” Επικοινωνία και προπαγάνδα” των Μπρωνη, Βελέντζας
21-26, 43,53-70,97-103,257-267,404-406,411-414,419-424,657-658,734-744,749-752,823-833,837-843.

εκ της διδάσκουσας

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα