Αρχική » Ανακοινώσεις » Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών θα πραγματοποιήσει κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, οι κατατάξεις πτυχιούχων άλλων τμημάτων ή σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και απόφοιτοι ΙΕΚ συναφών σχολών καθώς και του μεταλυκειακού έτους τάξεις μαθητείας (με πιστοποίηση Πτυχίου επιπέδου 5) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθούν με γραπτές εξετάσεις (δια ζώσης).

Η ύλη των μαθημάτων έχει ανακοινωθεί.

Η ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το ποσοστό επιτυχόντων ανέρχεται στο 12% των εισακτέων φοιτητών.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι: 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  4. Αναλυτική βαθμολογία του τίτλου σπουδών, με το οποίο αιτείται η κατάταξη του πτυχιούχου

ή

3. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ συναφών σχολών την πιστοποίηση Πτυχίου επιπέδου 5

 

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος ή αποστέλλονται ταχυδρομικά  ως τις 15-11-2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου)  ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση iees@uowm.gr,

Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής είναι:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.