Αρχική » Μαθήματα

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Μαθήματα

Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Λογιστική και Πληροφορική