Αρχική » Μαθήματα

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Μαθήματα

Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Λογιστική και Ελεγκτική