Αρχική » Μαθήματα Κατατακτήριων Εξετάσεων

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Μαθήματα Κατατακτήριων Εξετάσεων

Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

Παγκοσμιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Γενικές Αρχές Λογιστικής και Πληροφορικής