Αρχική » Ανακοινώσεις » ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 2300(208) ΝΕΟ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 2300(208) ΝΕΟ

Οι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν τα συγγράμματα που διανέμονται από το γραφείο 2300 (πρώην 208)

κατά τις ημέρες και ώρες όπως φαίνονται παρακάτω:

Δευτέρα: 11:00-15:00

Τρίτη: 12:00-15:00

Τετάρτη: 12:00-15:00

Πέμπτη: 11:00-15:00

Παρασκευή: 11:00-15:00

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.