Αρχική » Ενημέρωση » Ανακοίνωση Προκήρυξης Ανταποδοτικής Υποτροφίας

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Ανακοίνωση Προκήρυξης Ανταποδοτικής Υποτροφίας

Καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εργαστούν στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υποτροφιών του, να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η κατάθεση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βεβαίωση έτους Σπουδών
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής
  5. Εκκαθαριστικό της εφορίας 2019-2020

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε την Προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα (Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση)

Σχετικά Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-ΔΕΟΣ 2022

ΑΙΤΗΣΗ-ΦΟΙΤΗΤΗ-2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα