Αρχική » Ανακοινώσεις » ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) (έγγραφο με αριθμ. 2293/Ζ1/10-1-2022) όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, ενώ τονίζεται ότι η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.