Αρχική » Αρθρα του/της diees00015

Αρχείο συντάκτη diees00015

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Παράταση Αιτήσεων ΠΜΣ Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το πιο σύγχρονο και νέο καινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων:

Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο

(MSc in Tax and Business Law: European and Greek framework)

ΦΕΚ Β’ 4496/25-8-2022

Oι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία των επιχειρήσεων αλλά και η φοροτεχνική και λογιστική αντιμετώπιση των αλλαγών αυτών οδηγεί στην ίδρυση ενός νέου καινοτόμου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τη συνέργεια των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΧ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η ανάγκη ίδρυσης του ΠΜΣ αναφέρεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση η οποία επιδεινώθηκε με την πανδημία και ωθεί την ανάγκη για ολιστικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των οικονομικών δεδομένων με έμφαση στη συνεχή αλλαγή της φορολογικής και οικονομικής νομοθεσίας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στη φοροτεχνική-λογιστική αντιμετώπιση. Η χώρα μας έχει βιώσει και βιώνει ένα εναλλακτικό μοντέλο ενοποίησης των λογιστικών πρακτικών τόσο με τα Ευρωπαϊκά όσο και με τα Αμερικανικά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. Ο κυκεώνας των νομοθετικών ρυθμίσεων έχει αναδομήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας, της λογιστικής, της φοροτεχνικής και της διοικητικής-κυβερνητικής των επιχειρήσεων στη χώρα μας και έχει καταστήσει την εναλλαγή των προτύπων ως αναπόσπαστο μέρος των μεταρρυθμίσεων.

Σε αντιδιαστολή με τα Eυρωπαϊκά και Aμερικανικά μεταπτυχιακά προγράμματα, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας, παραθέτοντας σε στέρεες βάσεις τόσο τη θεωρία της φοροτεχνικής (εφαρμοσμένης λογιστικο-ελεγκτικής και συμβουλευτικής) όσο και της νομοθεσίας των επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο για πλήρη κατανόηση και εφαρμογή των γνώσεων της ελληνικής φορολογικής και οικονομικής νομοθεσίας αλλά και της ευρωπαϊκής μέσω των εξειδικευμένων μαθημάτων, που συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική της εφαρμογή, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ερευνητικού στελεχιακού δυναμικού υψηλού επιπέδου.

Ιδιαίτερα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων με την έμφαση τόσο στην Ενωσιακή όσο και στην Ελληνική νομοθεσία, θεωρείται το κατάλληλο πρόγραμμα για παρακολούθηση τόσο από αποφοίτους Νομικών και Οικονομικών σχολών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Ελεγκτικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και όσο από αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, προσφέροντας την κατάλληλη ευελιξία για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ακόμη κατάλληλο και για αλλοδαπούς φοιτητές γιατί υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρονται όλα τα μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα καθιστώντας κατάλληλο και προσιτό σε ένα ευρύ φάσμα φοιτητών τόσο από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες όσο και από τις χώρες της ανατολικής μεσογείου.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε:

τηλ. 2461068110, 2461068113 (9:00-14:00)

email: mscforoslaw@uowm.gr, mscforoslaw@gmail.com

 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Επανάληψη στο Ορθό – Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Ακαδ. Έτους 2021-2022

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων του τμήματος για την επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδ. έτους 2021-2022.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας, παρακαλείσθε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος.

(Αλλαγή στο μάθημα Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Αλλαγή στην αίθουσα εξέτασης του μαθήματος Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας)

Σχετικά έγγραφα:

Πρόγραμμα Εξεταστικής ΔΕΟΣ Σεπτεμβρίου 2021-2022

Διατμηματικό ΠΜΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ &  ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη  στελεχών για καινοτόμα διαχείριση  ευκαιριών και αντιξοοτήτων με στόχο μια Βιώσιμη οικονομική Ανάπτυξη.

Στο σύγχρονο, παγκόσμιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο  και  κυρίως επηρεαζόμενο από την κλιματική αλλαγή οικονομικό περιβάλλον για τη δημιουργία ενός πράσινου Δημόσιου και Ιδιωτικού Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος, το πρότυπο  της Ηγεσίας και η οργανωσιακή κουλτούρα είναι από τα καίρια και πιο σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν την ανάπτυξη σύγχρονων  καινοτόμων και βιώσιμων Οργανισμών και  Επιχειρήσεων.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα» (Green Leadership, organizational  culture  and sustainable  innovative entrepreneurship) των Τμημάτων  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  έχοντας σύγχρονο «πράσινο»  προσανατολισμό, συνδυάζει την θεωρία με την πρακτική της εφαρμογή και συμβάλλει στη διαμόρφωση στελεχών/ερευνητών με υψηλές δεξιότητες ικανών για την διοίκηση διεθνών πράσινων καινοτόμων βιώσιμων επιχειρηματικών  εγχειρημάτων στο επαγγελματικό τους ταξίδι τόσο στους  Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις όσο και στην Ιδιωτική Επιχειρηματικότητα ή σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στις αρχές και τις αξίες μιας Κυκλικής Κοινωνικής Οικονομίας.

Το  περιεχόμενο αυτού του σύγχρονου πράσινα προσανατολισμένου μεταπτυχιακού προγράμματος HKBKE (LCSIE), σύμφωνα και με τις αρχές βιωσιμότητας του ΟΗΕ  θα ενισχύσει σημαντικά αφενός τις δυνατότητες της Ελληνικής και Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στην εξεύρεση εξειδικευμένων Ηγετικών στελεχών και αφετέρου θα αποτελέσει  βήμα για επαγγελματική ανέλιξη στελεχών σε διάφορους τομείς μιας σύγχρονης βιώσιμης πράσινης οικονομικής ανάπτυξης, όπως Εμπορεία αγαθών, Ιδιωτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε Τοπικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Business Start-ups.

Για περισσότερες πληροφορίες και προεγγραφές επικοινωνήστε:

τηλ. 2461056206 (9:00-14:00)

email: lcsie@uowm.gr

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα