Ενημέρωση σχετικά με τις βαθμολογίες

Σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική γραμματεία (https://students.uowm.gr/login.asp)

μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις βαθμολογίες των μαθημάτων.

Για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική γραμματεία χρησιμοποιείτε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.