Ηλεκτρονική Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί η ηλεκτρονική γραμματεία (https://students.uowm.gr/login.asp)

μέσω της οποίας μπορείτε να παρακολουθείτε τη βαθμολογία σας καθώς και να αιτηθείτε ηλεκτρονικά βεβαιώσεις σπουδών.