Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ

Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Βελέντζας

Τίτλος: Σύμβαση Διοίκησης και Διαχείρισης Ξενοδοχείου με βάση το Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ιωάννης Βελέντζας, Νικόλαος Τέλλης, Τιμολέων Κοσμίδης

Περίληψη: Σκοπός της παρούσης διδακτορικής διατριβής θα είναι να μελετηθούν οι προαναφερθείσες μορφές λειτουργίας του ξενοδοχειακού κλάδου (Συμβάσεις Μίσθωσης και Διαχείρισης), τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η θεωρητική ανασκόπηση που θα πραγματοποιηθεί στην παρούσα διδακτορική διατριβή θα αποδεικνύει ότι οι δύο βασικές υπό εξέταση μορφές λειτουργίας του ξενοδοχειακού κλάδου (Συμβάσεις Διαχείρισης και Μίσθωσης), έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τους μελετητές σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο διαπιστώνεται ένα ερευνητικό κενό, το οποίο επιχειρείται να καλυφθεί από τη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή. Δεδομένης της σημαντικής θέσης του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη, αντιλαμβανόμαστε ότι η διερεύνηση του συγκεκριμένου αντικειμένου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, επιχειρείται η μελέτη της εφαρμογής των υπό εξέταση μορφών λειτουργίας του ξενοδοχειακού κλάδου (Συμβάσεις Μίσθωσης και Διαχείρισης) στις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μέσω όμως των νομολογιακών αποφάσεων, οι οποίες αποτελούν και τη μέθοδο ανάλυσης της θεωρίας, βλέπουμε στην πράξη πως συναντώνται και λειτουργούν οι δύο αυτές μορφές συμβάσεων, την αναζήτηση της αληθούς βουλήσεως στα πλαίσια ερμηνείας των δικαιοπραξιών, τις διαφορές μεταξύ της σύμβασης διοίκησης και της σύμβασης μίσθωσης επιχείρησης (σύμβαση μίσθωσης προσοδοφόρου αντικειμένου) και τέλος τη δικανική πεποίθηση του δικαστηρίου ως προς τη διαμόρφωση της απόφασης και του αποτελέσματος.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.