Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΑΪΠΛΙΑΔΟΥ

Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Βελέντζας

Τίτλος: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ιωάννης Βελέντζας, Γεωργία Μπρώνη, Νικόλαος Καρτάλης

Περίληψη: Γίνεται μελέτη για  την ευθύνη του ελεγκτή στην ανίχνευση της απάτης στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Αυτές ακριβώς οι ευθύνες, αποτελούν και το πεδίο του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου 240, το οποίο αποτελεί και τον κεντρικό άξονα της ανάλυσης. Η μελέτη βασίζεται στα ελεγκτικά πρότυπα 240, 315 και 330.

Αυτά τα πρότυπα χρησιμοποιούνται για να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ελεγκτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων καθώς διενεργούν έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη για την έννοια της οικονομικής απάτης και ο ρόλος που έχουν οι ελεγκτές στον εντοπισμό της, όπως αυτός προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240. Επίσης, ορίζονται οι έννοιες του κινδύνου όπως προβλέπονται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 315 και τις διαδικασίες που προβλέπεται να γίνουν από την πλευρά του ελεγκτή, ενώ μελετάται και το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 330 που προβλέπει τις αντιδράσεις που θα πρέπει να έχει ο ελεγκτής απέναντι στους εκτιμώμενους κινδύνους.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.