Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μπρώνη Γεωργία

Τίτλος: Η πολιτική σκέψη του H. Kissinger στη διαμόρφωση ηγετικού κλίματος και πολιτικής ηθικής στην Αμερική και η επιρροή του στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μπρώνη Γεωργία, Ηλίας Κουσκουβέλης, Καμαρούδης Σταύρος

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την διπλωματική προσέγγιση του Χ. Κίσινγκερ σε σημαντικά διεθνή ζητήματα που απασχόλησαν κατά καιρούς την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.  Οι αποφάσεις του ήταν καθοριστικές για τη διαμόρφωση πολιτικών καταστάσεων, δημιουργώντας ένα κλίμα ηγεμονίας και αμφιλεγόμενης πολιτικής ηθικής καθώς κυριάρχησε στον σχεδιασμό και την εξωτερική  πολιτική των ΗΠΑ από το 1969 έως το 1977, τόσο από την θέση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας όσο και του υπουργού Εξωτερικών. Η ανάλυση των αποφάσεών του βασίζονταν στην φιλοσοφία του ρεαλισμού και στο Βεστφαλιανό μοντέλο ισορροπίας δυνάμεων, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο οικοδόμησης κράτους του 19ου αιώνα, το οποίο προσπάθησε να εφαρμόσει στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα κατά την περίοδο του «Ψυχρού Πολέμου»  δημιουργώντας το όραμα της «νέας τάξης» που ήθελε να επιβάλει.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.