Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΑΘΗΝΑ ΔΙΤΣΙΟΥ

Επιβλέπων Καθηγητής: Ευάγγελος Σίσκος

Τίτλος: H διεθνής εταιρική στρατηγική επικοινωνία και η διαχείριση των κοινωνικών- περιβαλλοντικών κρίσεων της Ελλάδας και της Κίνας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ευάγγελος Σίσκος, Γρίβα Ελένη, Μπρώνη Γεωργία

Περίληψη: Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη θεωρητικών παραμέτρων μελλοντικών αναγκαίων προτύπων διεθνούς στρατηγικής επικοινωνίας και διαχείρισης διεθνών κρίσεων, οι οποίες στο νέο παγκόσμιο οικονομικό, επιχειρηματικό και πολιτικό περιβάλλον θα είναι άγνωστες και μη προβλέψιμες βάσει των νέων συνθηκών. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να μελετηθούν οι στρατηγικές και διεθνείς δομές  οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν τις νέες αυτές ανάγκες συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν. Οι διεθνείς στρατηγικές επικοινωνίες και οι απαραίτητες διεθνείς δομές αυτές που θα σχεδιαστούν θα πρέπει να προβλέπουν και να έχουν την ευελιξία να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον συνεχίζοντας το έργο του σήμερα.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.