Αρχική » Ανακοινώσεις » “Επικοινωνία και προπαγάνδα” Ύλη εξεταστικής

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

“Επικοινωνία και προπαγάνδα” Ύλη εξεταστικής

Για το μάθημα “Επικοινωνία και προπαγάνδα” Ύλη εξεταστικής από το βιβλίο ” Επικοινωνία και προπαγάνδα” των Μπρώνη, Βελέντζας
21-26, 43,53-70,97-103,257-267,404-406,411-414,419-424,657-658,734-744,749-752,823-833,837-843.

εκ της διδάσκουσας

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.