Αρχική » Γραμματεία Τμήματος » Ανακοίνωση-Εξέταση Μαθήματος Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου – Διδάκτορες

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Ανακοίνωση-Εξέταση Μαθήματος Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου – Διδάκτορες

Για τους διδάκτορες που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα Οικονομικό Δίκαιο – Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου (ΟΑΔ)

Η ύλη για την εξέταση στο μάθημα  είναι:

Οικονομικός ανταγωνισμός (αθέμιτος και ελεύθερος)
Οικονομικό Σύνταγμα και συνταγματικές ελευθερίες
Οικονομική Διοίκηση και κρατικός παρεμβατισμός
Οικονομική πολιτική και σχεδιασμός
Κανόνες οαδ και ερμηνεία τους
Η οαδ ως μεθοδολογική επιστημονική – προσέγγιση των σχέσεων δικαίου και οικονομίας
Οαδ και δίκαιο συμβάσεων / αδικοπραξιών
Οικονομική αποτελεσματικότητα, ανάπτυξη και μεγέθυνση.
Η ύλη περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Βελέντζας, Οικονομικό Δίκαιο ή
 σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο περιλαμβάνει την ανωτέρω ύλη
Η εξέταση θα γίνει από τριμελή επιτροπή ίδιου ή / και συναφούς γνωστικού αντικειμένου του τμήματος: Βελέντζας, Πάνου, Σκαλίδη, (άπαντες μέλη ΔΕΠ του ΤΔΕΟΣ / ΣΟΕ / ΠΔΜ)
Εξέταση την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2023 δια ζώσης μόνο.
Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.