Αρχική » Ενημέρωση » Αποτελέσματα Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Αποτελέσματα Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε να αποτελέσματα των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.

Οι υποψήφιοι έχουν 2 ημέρες από την ανάρτηση του πρακτικού για τυχόν ενστάσεις.

Σχετικά έγγραφα:

Πίνακες κατάταξης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων