Αρχική » Ενημέρωση » Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων Φοιτητών

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων Φοιτητών

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τον κανονισμό εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά Αρχεία:

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων Φοιτητές