Νέα προκήρυξη διδακτορικών σπουδών

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών προκηρύσσει Πρόγραμμα Διδακτορικών Διατριβών.

Σχετικά Έγγραφα

Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών

Nέα προκήρυξη διδακτορικών σπουδών

Αίτηση Υποψήφιων Διδακτόρων