Αρχική » Προκήρυξη διδακτορικών σπουδών

Αρχείο κατηγορίας Προκήρυξη διδακτορικών σπουδών

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο ΠΔΜ»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα ανακοίνωση με τίτλο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064886, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2020 έως 31/12/2021 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 64/2020 στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για να δείτε τη νέα ανακοίνωση πατήστε εδώ

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου & Τρίτου Κύκλου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ”

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) το αριθμ. 85372/3-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ».

Προκήρυξη υποτρόφων

Ανακοίνωση για το μάθημα –“ Πληροφορική οικονομίας και διοίκησης (ΔΕΟΣ202)”

Καλούμε τους φοιτητές να συμμετάσχουν στη δοκιμαστική  εξέταση για το μάθημα –“ Πληροφορική οικονομίας και διοίκησης (ΔΕΟΣ202)”, προκειμένου να εξοικειωθούν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας «EClass».

Η συμμετοχή τους θα γίνει μέσω του link :

 https://zoom.us/my/uowm.iees1 

Παρασκευή 10/7  και ωρα 11:00