Αρχική » Προκήρυξη διδακτορικών σπουδών

Αρχείο κατηγορίας Προκήρυξη διδακτορικών σπουδών

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο ΠΔΜ»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα ανακοίνωση με τίτλο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064886, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2020 έως 31/12/2021 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 64/2020 στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για να δείτε τη νέα ανακοίνωση πατήστε εδώ

Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων για τους εργαζόμενους φοιτητές

Οι φοιτητές-τριες που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2019-2020 που θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως, κατεβάζουν την βεβαιωση  τη συμπληρώνουν,  την αποθηκεύουν και την αποστέλλουν στη γραμματεία για υπογραφή. Για κάθε μάθημα, χωριστά θα υποβάλλουν διαφορετική αίτηση. Θα την παραλάβουν σε μορφή pdf για εκτύπωση.

Από τη Γραμματεία.

 

 

 

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου & Τρίτου Κύκλου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ”

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) το αριθμ. 85372/3-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ».

Προκήρυξη υποτρόφων