Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Aναπλήρωση Μαθημάτων κου Πάνου

Aναπλήρωση του μαθήματος “Δίκαιο και Τεχνολογία στο οικονομικό περιβάλλον

Η πρώτη αναπλήρωση του μαθήματος “Δίκαιο και Τεχνολογία στο οικονομικό περιβάλλον” θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 21 Μαρτίου, από τις 15:00 έως τις 18:00 στο Μικρό Αμφιθέατρο.

 

Aναπλήρωση του μαθήματος “Τράπεζες – τραπεζικές εργασίες

Η πρώτη αναπλήρωση του μαθήματος “Τράπεζες – τραπεζικές εργασίες” θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 21 Μαρτίου, από τις 12:00 έως τις 15:00 στο Μικρό Αμφιθέατρο.

 

Ο διδάσκων το μάθημα

Dr. Γεώργιος Πάνου

Επίκουρος Καθηγητής

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

Αναβολή αναπλήρωσης

Η αναπλήρωση του μαθήματος Διεθνής επιχειρησιακή συμπεριφορά και κοινωνική ψυχολογία δε θα πραγματοποιηθεί καθώς συνέπιπτε με τις αναπληρώσεις του κυρίου Πάνου

και θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.

Ο διδάσκων

Κανάβας Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε για την παράταση δηλώσεων μαθημάτων έως τις 24/03/2023

Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε οριστικοποιήσει τις δηλώσεις σας.

Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου πραγματοποιούν μόνοι τους τις δηλώσεις τους στη σελίδα https://students.uowm.gr/

όπου εισέρχεστε με τους ιδρυματικούς σας κωδικούς (u-register)

Αλλαγή Προγράμματος 6ο και 8ο εξάμηνο

Προσοχή! έχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα του 6ου και 8ου εξαμήνου, δείτε παρακάτω

ΔΕΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ εαρινό 2022-2023_ΝΕΟ_ΓΙΑ SITE_ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

Ανακοίνωση ομάδας_2

Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών 2022-23

Παρατίθεται  το νέο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-23