Αρχική » Ενημέρωση » ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε για το υπ. αριθ. 17266/Ζ1/19-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών για θερινά προγράμματα σλαβικών σπουδών 2024.

ΤΣΕΧΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2024.pdf.pdf

ΤΣΕΧΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.