Αρχική » Ανακοινώσεις » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων»

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων»

Εξαποστάσεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)

«Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων»

(MSc in  Tax and Business Law)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο” καλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη εβδομήντα (70) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Υποβολή αιτήσεων: έως 25/09/2023

στη διεύθυνση: taxlaw@uowm.gr

ιστοσελίδα: taxlaw.uowm.gr

τηλ. 2461068113, 2461068110

 

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.