Αρχική » Ενημέρωση » Yποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Yποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια της Κοζάνης και των Κοίλων,  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση:  https://forms.uowm.gr (Αιτήσεις Φοιτητών).

από τη Δευτέρα 08 Μαΐου έως και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού και επιλέγετε το ανάλογο Τμήμα

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ψηφιακή μορφή, αρχείο pdf) καθώς και η σχετική αίτηση, υποβάλλονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση 2023-2024

Η αξιολόγηση της κάθε αίτησης, θα γίνει σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία και μόνο.

Δείτε την ανακοίνωση:

Σίτιση

 

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.