Αρχική » Ενημέρωση » ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε,

για το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που θα πρωτεύσουν/ διακριθούν σε διεθνείς διαγωνισμούς για το έτος 2023.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες φοιτητών/τριών ελληνικών ΑΕΙ που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας, στο ειδικό έντυπο αίτησης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και αποστέλλεται στο ΙΚΥ μέσω της Γραμματείας του Τμήματος.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή, τα οποία αποσκοπούν στην περιγραφή του επιστημονικού τομέα και της θεματικής του διαγωνισμού, στην τεκμηρίωση της σημασίας και της βαρύτητάς του και στην περιγραφή της συμμετέχουσας ομάδας.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο ΙΚΥ εντός μηνός από τη διάκριση της ομάδας.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με καταληκτική ημερομηνία την 15-12-2023. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που αφορούν διακρίσεις ομάδων που επιτεύχθηκαν έως ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης υπάρχουν στο σύνδεσμο:

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/diethneis-diagonismoi/vraveia-se-proteysases-i-diakritheises-omades-foititon

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα