Αρχική » Ανακοινώσεις » Επιχειρησιακή επικοινωνία και επιχειρηματική ηθική(ΥΛΗ)

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Επιχειρησιακή επικοινωνία και επιχειρηματική ηθική(ΥΛΗ)

Επιχειρησιακή επικοινωνία και επιχειρηματική ηθική

Ύλη μαθήματός για την εξεταστική

Από το προτεινόμενο σύγγραμμα Επιχειρησιακή επικοινωνία και επιχειρηματική ηθική της κ. Μπρώνη:

Από το κεφάλαιο περί Λογιστικής Απάτης (σελίδα 544) μέχρι και το κεφάλαιο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (σελίδα 672)

 

Ο διδάσκων

Κανάβας Βασίλειος

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα