Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόοδος Διοικητική Λογιστική

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πρόοδος Διοικητική Λογιστική

Πρόοδος 10/05/2022

Διοικητική Λογιστική

9:00-10:30 Α-Κ

10:30- 12:00 Λ-Ω