Αρχική » Ανακοινώσεις » Προκήρυξη εκλογών για το Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία»

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Προκήρυξη εκλογών για το Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή εργαστηρίου
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

«Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και
Διπλωματία»

Υποψηφιότητες υποβάλλονται, εγγράφως, στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και 23.04.2021 ώρα 14.30. Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη εκλογών εργαστηρίου – ΩΝΘ7469Β7Κ-Β5Β