Αρχική » Ανακοινώσεις » ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Αγαπητοί επιτυχόντες,

Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές ξεκινούν σήμερα Πέμπτη 31-08-2023 έως και Παρασκευή 08-09-2023 και γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο site του Υπουργείου:

https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Για την είσοδό σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή χρειάζεται να εισάγετε τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων  ως όνομα χρήστη, και ως κωδικό ασφαλείας (password), τον ίδιο που χρησιμοποιήσατε  για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Για την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της εγγραφή σας, θα χρειαστούν μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία θα στείλετε ταχυδρομικά  ή αυτοπροσώπως έως τις 20/09/2023, στη διεύθυνση: Γραμματεία Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Κοίλα Κοζάνης ΤΚ 50100

     ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

  1. Την αίτηση ηλεκτρονικής προεγγραφής
  2. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4. Πιστοποιητικό γέννησης  (μόνο για άρρενες )

Ειδικά για τους επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι επίσης υποβάλουν αίτηση εγγραφής στα Τμήματα επιτυχίας τους μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής εφαρμογής, επισημαίνεται ότι οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής, να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται  κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

δ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις εγγραφές σας, δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου εδώ:

https://www.minedu.gov.gr/news/56288-30-08-23-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi

Χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την ένταξή σας στο Πανεπιστήμιο μπορείτε να δείτε  εδώ: 

https://www.canva.com/design/DAFHrVaMziE/cnzdCMu_eI0ZB8EoTZXMGg/view?utm_content=DAFHrVaMziE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1

Χρήσιμες διευθύνσεις για πρωτοετείς: Φοιτητική Μέριμνα- ( σίτιση – στέγαση)

Τμήμα Φοιτητικής (Σπουδαστικής) Μέριμνας

Το πιο σημαντικό είναι να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις στο site της Γραμματείας

Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  Κοίλα Κοζάνης 50100

Τηλ. Γραμματείας Τμήματος 2461068110, 68113

Σας ευχόμαστε καλή αρχή και καλή ακαδημαϊκή πορεία !

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.