Αρχική » Ανακοινώσεις » ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

Αναβολή αναπλήρωσης

Η αναπλήρωση του μαθήματος Διεθνής επιχειρησιακή συμπεριφορά και κοινωνική ψυχολογία δε θα πραγματοποιηθεί καθώς συνέπιπτε με τις αναπληρώσεις του κυρίου Πάνου

και θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.

Ο διδάσκων

Κανάβας Βασίλειος

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα