Αρχική » Υποψήφιοι Διδάκτορες

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος

Αβραμόπουλος Ελευθέριος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η λογιστική προσέγγιση αντιμετώπιση των τιμολογίων ως παραστατικό πώλησης με έμφαση στα ηλεκτρονικά τιμολόγια και το ρυθμιστικό τους πλαίσιο

Επιβλέπων καθηγητής

Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοντέος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αντωνιάδου Αλεξία

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

H οικονομία της γνώσης και η συμβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επιβλέπων καθηγητής

Χαριτούδη Γεωργία, Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γιαννάκης Κωνσταντίνος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η ανάπτυξη των στρατηγικών διεθνούς μάρκετινγκ, με έμφαση στο eμάρκετινγκ, των ελληνικών επιχειρήσεων για την είσοδο τους στις διεθνείς αγορές (ευρωπαϊκές και άλλες ξένες αγορές, όπως της παρευξείνιας αγοράς) στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

Επιβλέπων καθηγητής

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δριστά Χρυσαυγή

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Τεχνητή Νοημοσύνη στο χώρο της Υγείας με έμφαση στον τομέα της αναπαραγωγικής λειτουργίας. Ηθικά διλήμματα.

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Φουντεδάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

Ευαγγέλου Παρασκευή

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Πολιτιστική διπλωματία: Η Διοίκηση και διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο των Μουσείων ως κεντρικό στοιχείο ανάδειξης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς (Συμβάσεις UNESCO).

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Καμαρούδης Σταύρος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ζησόπουλος Αθανάσιος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Ένα μοντέλο της Επιστήμης Δεδομένων στην Γεωργία – Αγροτουρισμό βασισμένο στο «Σύστημα Κβαντοποιημένων Συναλλαγών» για ασφάλιση και μεθοδεμπορία»

Επιβλέπων καθηγητής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Καλύβα Άννα

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Οι εφαρμογές των ψηφιακών πληροφοριακών συστημάτων στην εκπαίδευση.

Επιβλέπων καθηγητής

Χαριτούδη Γεωργία, Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κυριακούλης Γεώργιος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η συμβολή της ψηφιακής υπογραφής στην ασφάλεια των συναλλαγών, ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τεχνολογική υλοποίηση στα πλαίσια του ψηφιακού ρυθμιστικού πλαισίου.

Επιβλέπων καθηγητής

Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Χαριτούδη Γεωργία, Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοκκώνης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέτσιου Αναστασία

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και οι ηθικές προεκτάσεις του επιχειρείν σε ελληνικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Χαριτούδη Γεωργία, Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μήγκος Σταύρος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Οι οικονομικές επιδόσεις των δυναμικών αποτελεσμάτων συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μακροοικονομικές επιδράσεις στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Επιβλέπων καθηγητής

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοντέος Γεώργιος,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ξανθόπουλος Αλέξανδρος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Ανάπτυξη και οργάνωση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών στον κλάδο της βιβλιοθήκης (στο παράδειγμα της βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας).

Επιβλέπων καθηγητής

Χαριτούδη Γεωργία, Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ποδιώτης Ιωάννης

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

H παραοικονομία στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2019 : Μία προσέγγιση με τις μεθοδολογίες της ζήτησης νομισμάτων (Tanzi) και της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Kaufman-Kaliberda)

Επιβλέπων καθηγητής
Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Στεργιοπούλου Αγγελική

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η πολιτική σκέψη του H. Kissinger στη διαμόρφωση ηγετικού κλίματος και πολιτικής ηθικής στην Αμερική και η επιρροή του στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής Διπλωματίας

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Καμαρούδης Σταύρος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κουσκουβέλης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ταϊπλιάδου Ελισάβετ

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η συμβολή των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στον εντοπισμό, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής απάτης, κατά τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων

Επιβλέπων καθηγητής
Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τοπαλίδης Γεώργιος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Διεθνείς Σχέσεις, ενέργεια-κοιτάσματα και Εξωτερική Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ΑΟΖ και διεθνές δίκαιο

Επιβλέπων καθηγητής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κουσκουβέλης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τσακίρη Μοσχοβία

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Ο ρόλος της φιλελεύθερης εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε. ως καθοριστικός παράγοντας της οικονομικής διπλωματίας για την ανάπτυξη του εμπορίου με τρίτες χώρες

Επιβλέπων καθηγητής

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Χασιώτη Μαρίνα

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Χρήση στρατηγικών μάρκετινγκ και ψηφιακών τεχνολογιών στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της εκπαίδευσης ενηλίκων. Διερεύνηση θεμάτων ποιότητας και προοπτικές των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σερδάρης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κρανιώτη Άννα

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η συμβολή του διευθυντή - ηγέτη (από την προσωπική του σκοπιά) στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας και εν γένει παιδαγωγικής κουλτούρας

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Καμαρούδης Σταύρος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τσιφτελίδου Σοφία

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Σύμβαση Διοίκησης και Διαχείρισης Ξενοδοχείου με βάση το Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο

Επιβλέπων καθηγητής

Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Τέλλης Νικόλαος, Καθηγητής, Νομική Σχολή , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κοσμίδης Τιμολέων, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νεσλεχανίδου Αλεξάνδρα

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Επικοινωνιακή Στρατηγική στις φορολογικές διοικήσεις στην Ε.Ε. Η φορολογική συμμόρφωση ως διαμόρφωση νέας κουλτούρας στον ελληνικό χώρο.

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάνου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μπαλουκτσή Βασιλική

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η εκκλησιαστική περιουσία ως μοχλός ιδίως οικονομικής
ανάπτυξης της εκκλησίας της Ελλάδος : Η ταυτόχρονη εξέταση των σχέσεων της Ελλαδικής Εκκλησίας με το Πατριαρχείο.

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Χρήστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πάνου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας