ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Διδακτικό Προσωπικό


Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομικό και Εμπορικό / Επιχειρησιακό Δίκαιο (Δίκαιο Οικονομίας και Εμπορίας / Επιχειρήσεων)

Βιογραφικό

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ώρες συνεργασίας

 
Διδασκόμενα Μαθήματα

Δημοσιεύσεις


  • Τιμητικοί

  • Συνέδρια ( εγγραφές)

  • Βιβλία ( εγγραφές)