Αρχική » Ζησόπουλος Αθανάσιος

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Ζησόπουλος Αθανάσιος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Ένα μοντέλο της Επιστήμης Δεδομένων στην Γεωργία – Αγροτουρισμό βασισμένο στο «Σύστημα Κβαντοποιημένων Συναλλαγών» για ασφάλιση και μεθοδεμπορία»

Επιβλέπων καθηγητής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών