Αρχική » Ξανθόπουλος Αλέξανδρος

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Ξανθόπουλος Αλέξανδρος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Ανάπτυξη και οργάνωση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών στον κλάδο της βιβλιοθήκης (στο παράδειγμα της βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας).

Επιβλέπων καθηγητής

Χαριτούδη Γεωργία, Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών