Αρχική » Τσακίρη Μοσχοβία

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Τσακίρη Μοσχοβία

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Ο ρόλος της φιλελεύθερης εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε. ως καθοριστικός παράγοντας της οικονομικής διπλωματίας για την ανάπτυξη του εμπορίου με τρίτες χώρες

Επιβλέπων καθηγητής

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών