Αρχική » Ταϊπλιάδου Ελισάβετ

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Ταϊπλιάδου Ελισάβετ

Ταϊπλιάδου Ελισάβετ

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η συμβολή των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στον εντοπισμό, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής απάτης, κατά τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων

Επιβλέπων καθηγητής
Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών