Αρχική » Στεργιοπούλου Αγγελική

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Στεργιοπούλου Αγγελική

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η πολιτική σκέψη του H. Kissinger στη διαμόρφωση ηγετικού κλίματος και πολιτικής ηθικής στην Αμερική και η επιρροή του στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής Διπλωματίας

Επιβλέπων καθηγητής

Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής

Καμαρούδης Σταύρος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κουσκουβέλης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών