Αρχική » Ποδιώτης Ιωάννης

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Ποδιώτης Ιωάννης

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

H παραοικονομία στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2019 : Μία προσέγγιση με τις μεθοδολογίες της ζήτησης νομισμάτων (Tanzi) και της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Kaufman-Kaliberda)

Επιβλέπων καθηγητής
Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών