Αρχική » ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Διδακτικό Προσωπικό

E-mail:


Γνωστικό Αντικείμενο

 


Βιογραφικό

 


Ακαδημαϊκοί Τίτλοι


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται:


Διδασκόμενα Μαθήματα


Ώρες συνεργασίας

Δημοσιεύσεις