Αρχική » ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις  στο μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Υλη 

Α) Απογραφή

Β) Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο ,

Γ) Γενικό και Αναλυτικό καθολικό

Δ)  Ισοζύγιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γενικές Αρχές της Πληροφορικής.

Το Υλικό ενός Υπολογιστή.

Μονάδες Χωρητικότητας

CPU,

RAM.

Περιφερειακές Συσκευές. Συσκευές Εισόδου/Εξόδου.

Λογισμικό ενός Υπολογιστή. Λειτουργικά Συστήματα.

Δίκτυα Δεδομένων και Υπολογιστών.

Τύποι Δικτύων.

Κατηγορίες δικτύων.

Βασικά χαρακτηριστικά του Internet.

Υπηρεσίες του Internet.

Το πρωτόκολλο TCP/IP.

Διευθύνσεις IP.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρηστών.

Τρόποι πρόσβασης στο Internet.

Οι κυριότερες υπηρεσίες του Internet.

Προγράμματα για του World Wide Web.

Η έννοια του URL

Προγράμματα για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τύποι μηχανών αναζήτησης.

World Wide Web.

Προστασία από απειλές του World Wide Web

Λογισμικό ανοικτού κώδικα

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών