Αρχική » ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις  στο μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Υλη 

Α) Απογραφή

Β) Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο ,

Γ) Γενικό και Αναλυτικό καθολικό

Δ)  Ισοζύγιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γενικές Αρχές της Πληροφορικής.

Το Υλικό ενός Υπολογιστή.

Μονάδες Χωρητικότητας

CPU,

RAM.

Περιφερειακές Συσκευές. Συσκευές Εισόδου/Εξόδου.

Λογισμικό ενός Υπολογιστή. Λειτουργικά Συστήματα.

Δίκτυα Δεδομένων και Υπολογιστών.

Τύποι Δικτύων.

Κατηγορίες δικτύων.

Βασικά χαρακτηριστικά του Internet.

Υπηρεσίες του Internet.

Το πρωτόκολλο TCP/IP.

Διευθύνσεις IP.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρηστών.

Τρόποι πρόσβασης στο Internet.

Οι κυριότερες υπηρεσίες του Internet.

Προγράμματα για του World Wide Web.

Η έννοια του URL

Προγράμματα για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τύποι μηχανών αναζήτησης.

World Wide Web.

Προστασία από απειλές του World Wide Web

Λογισμικό ανοικτού κώδικα

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)