ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

 ΒΙΒΛΙΟ

Δρ. Καρταλης Νικόλαος (2019)  Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εκδοτικος οίκος: Ερευνητικές Εργασίες και Επιστημονικές Μελέτες-ΑΜΚΕ, Σέρρες

Κεφάλαια 5Ο ΚΑΙ 6Ο

 

Υλη 

Α) Απογραφή

Β) Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο ,

Γ) Γενικο και Αναλυτικο καθολικο

Δ)  Ισοζύγιο