Αρχική » Μήγκος Σταύρος

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Μήγκος Σταύρος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Οι οικονομικές επιδόσεις των δυναμικών αποτελεσμάτων συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μακροοικονομικές επιδράσεις στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Επιβλέπων καθηγητής

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοντέος Γεώργιος,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών