Αρχική » I.CO.D.ECON. 2020

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο

ο  Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας 

I.CO.D.ECON. 2020

που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης

1-3 Δεκεμβρίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου

I.CO.D.ECON.

Στο συνέδριο συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και υποψήφιοι διδάκτορες.