Αρχική » Γιαννάκης Κωνσταντίνος

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Γιαννάκης Κωνσταντίνος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Η ανάπτυξη των στρατηγικών διεθνούς μάρκετινγκ, με έμφαση στο eμάρκετινγκ, των ελληνικών επιχειρήσεων για την είσοδο τους στις διεθνείς αγορές (ευρωπαϊκές και άλλες ξένες αγορές, όπως της παρευξείνιας αγοράς) στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

Επιβλέπων καθηγητής

Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής

Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμβουλος σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημέρωση πρωτοετών