Αρχική » ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ύλη στο μάθημα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι:

Α) Απογραφή

Β) Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο ,

Γ) Γενικό και Αναλυτικό καθολικό

Δ) Ισοζύγιο

α) Νομικό πλαίσιο του ελέγχου στην Ελλαδα

β) Διασφάλιση ποιότητας στο έλεγχο

γ) Μεθοδολογία Ελέγχου

δ) Επίπεδα εσωτερικού ελέγχου